• ISNTREE Clear Skin 8% AHA 精华 - M 评论 108

    ISNTREE Clear Skin 8% AHA 精华 - M 评论 108

    想分享对 ISNTREE Clear Skin 8% AHA Essence 的评论,它最近对我的皮肤非常好!我每周每晚使用它 4-5 次,持续了大约 3 周,并且可以诚实地证明它在保持我的皮肤光滑和清洁方面的有效性,偶尔会出现但非常少的痘痘,而且愈合速度非常快!新汞?!
您已成功订阅!